Přeskočit na hlavní obsah

API rozhraní

API rozhraní je k dispozici pro všechny zákazníky Balíkuj zcela zdarma. Pomocí API rozhraní můžete automatizovat všechny úkony, které vidíte v našem administračním rozhraní https://app.balikuj.cz a nejen to. Díky API rozhraní můžete vytvářet zásilky, tisknout štítky, sledovat zásilky, importovat a exportovat zásilky, vytvářet dávky pro dopravce a mnoho dalšího.

Pomocí API rozhraní můžete také spravovat své objednávky, vytvářet pravidla s objednávkami nebo vyřizovat objednávky z různých e-shopů na jednom místě.

Balíkuj API dokumentace

tip

Kompletní specifikaci API rozhraní naleznete na adrese https://balikuj.docs.apiary.io/.

Základní informace

API rozhraní je dostupné na adrese https://api.balikuj.cz a je založeno na REST architektuře. Všechny požadavky na API rozhraní musí být zabezpečeny pomocí autentizace a jsou přístupné pouze přes šifrované HTTPS spojení. Veškerá komunikace s API rozhraním probíhá pomocí formátu dat v JSON (požadavky i odpovědi).

Limity API rozhraní

Pro ochranu před nadbytečným zatěžováním API rozhraní jsou nastaveny limity pro počet požadavků na API rozhraní. Pokud je překročen některý z limitů, API rozhraní vrátí chybovou odpověď s HTTP stavovým kódem 429. V takovém případě je třeba počkat až do dalšího časového intervalu, kdy budou limity resetovány.

Formát dat

Jak již bylo několikrát zmíněno, veškerá komunikace probíhá ve formátu JSON. Názvy hodnot jsou v tzv. camelCase formátu.

API klienti

Pro snadnější práci s API rozhraním jsou k dispozici API klienti pro několik programovacích jazyků. API klienti jsou k dispozici pro následující programovací jazyky:

Stavové kódy

V případě, že dojde k chybě při zpracování požadavku na API rozhraní, je vrácena odpověď s HTTP stavovým kódem 4xx nebo 5xx. V těchto případech je v odpovědi obsažen JSON objekt s chybovým kódem a popisem chyby. V případě, že je chyba způsobena chybným požadavkem, je v odpovědi obsažen i seznam chybných parametrů.

Kód 200 - OK

Pokud je požadavek zpracován úspěšně, je vrácena odpověď s HTTP stavovým kódem 200 a v těle odpovědi je obsažen JSON objekt s požadovanými daty.

Kód 400 - Bad Request

Požadaven nebyl zpracovaná, jelikož došlo k chybě. Chyba může být například při validaci vstupních údajů (nezadány povinné údaje) nebo například duplicitní ID objednávky apod.

Kód 500 - Internal Server Error

Tento stavový kód je vrácen, pokud nastane chyba na straně serveru. Všechny chyby na straně serveru jsou automaticky zaznamenány a odeslány našemu vývojářskému týmu, který se pokusí chybu co nejdříve odstranit. Pokud by problém přetrvával, neváhejte nás kontaktovat na emailu info@balikuj.cz, odstraníme jej co nejdříve.